Half Nelson and Dialectics

placeholder_foto
auteur: James Trier
jaar: 2010
land: VS
artikel

In dit artikel bespreekt de lerarenopleider James Trier de onafhankelijk geproduceerde Amerikaanse schoolfilm Half Nelson vanuit twee perspectieven. Enerzijds onderzoekt hij de manier waarop de representatie van de leraar in de film afwijkt van het clichébeeld van de 'a-historische' Hollywoodleraar. Anderzijds wijst Trier op het gegeven dat de leraar in Half Nelson niet gerepresenteerd wordt als een ééndimensionele messiasfiguur, nl. een onbetwistbare morele autoriteit zoals dat in de typische Hollywoodschoolfilms het geval is. Verder suggereert Trier tevens een aantal mogelijke discussie-onderwerpen voor docenten en studenten m.b.t. plot en personages. 

 

publicaties

Trier, J. (2010). "Half Nelson and Dialectics". Journal of Thought. A Journal of Critical Reflection On Educational Issues, 45 (3&4), 21-42.