Studentgericht onderwijs: jongeren en visuele cultuur

Schoolfilms behoren tot de visuele cultuur en sluiten daarom aan bij de leefwereld van jongeren van vandaag, die in belangrijke mate in een beeldcultuur opgroeien. Schoolfilms als leermiddelen inzetten in de lerarenopleiding kan de motivatie van leraren-in-opleiding verhogen en draagt op die manier bij tot studentgericht onderwijs.

 

« Onze visie in acht punten