De menselijke dimensie van het lerarenberoep: identificatie en inspiratie

In tegenstelling tot het wetenschappelijk-theoretisch-instrumenteel-technische discours van vele opleidingsonderdelen in de lerarenopleiding bieden schoolfilms studenten een blik op de menselijke dimensie van het lerarenberoep. Beelden en verhalen bieden de mogelijkheid tot identificatie met de hoofdpersonages en kunnen daardoor een specifieke identiteitsvormende functie vervullen voor leraren-in-opleiding. Schoolfilms kunnen de verbeelding aanwakkeren, inspirerend werken, empathie oproepen of de emotionele geletterdheid verhogen. In sommige gevallen kan dit zelfs voor het noodzakelijke duwtje in de rug zorgen bij leraren-in-opleiding die twijfelen aan hun beroepskeuze. Vooral de confrontatie met counter-narratives kan ervoor zorgen dat studenten opnieuw het gevoel krijgen dat zij geen 'onderwijsmachines' hoeven te zijn, maar dat leraren ook mensen van vlees en bloed zijn die tekortkomingen hebben en af en toe falen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de online discussiegroepen die in de didactische module De schoolfilm als 'taboebreker' werden ingezet om diverse filmfragmenten te bespreken. Uiteraard betekent dit alles niet dat we geen rekening houden met mogelijke negatieve effecten door de confrontatie met schoolfilms, maar dit risico op negatieve invloed bestaat mutatis mutandis ook voor andere leermaterialen in het curriculum van de lerarenopleiding. 

 

« Onze visie in acht punten