Van abstract naar concreet

Bepaalde schoolfilms bezitten als cinematografische verhalen de potentie om complexe theoretische concepten – die in het curriculum van de lerarenopleiding aan bod kunnen komen – te illustreren en te verhelderen. We kunnen stellen dat de confrontatie met schoolfilms een concretisering van abstracte leerstof bij leraren-in-opleiding kan teweegbrengen, die tot een inzichtssprong kan leiden. Tevens kunnen schoolfilms een verbreding of verandering bewerkstelligen van de vooraf bestaande kennis over bepaalde theoretische concepten bij leraren-in-opleiding. De film Educating Rita (1983) en andere zgn. 'Pygmalionfilms' bevatten in dit verband een rijk potentieel om het concept 'geletterdheid' en de problematisering ervan te concretiseren voor studenten. In een artikel verschenen in het tijdschrift Journal of Curriculum Studies schetsen we zowel onze studie van de beeldvorming van geletterdheid in film als onze didactische aanpak van de film Educating Rita in de lerarenopleiding (zie hiervoor: Verdoodt, Rutten, Soetaert & Mottart 2009/2010). De didactische module De beeldvorming van geletterdheid illustreert een en ander nog verder. 

 

« Onze visie in acht punten