In dit onderdeel kan u zowel vrij zoeken naar specifieke filmtitels, regisseurs of andere trefwoorden als gericht zoeken naar films die aan bepaalde criteria (labels) voldoen. Elke individuele filmfiche die vervolgens aangeklikt wordt, bevat de volgende onderdelen: filmgegevens, een originele typering van de film vanuit het perspectief van de beeldvorming van leraren en onderwijs, vooraf geselecteerde bruikbare filmfragmenten en verwijzingen naar relevante bijpassende publicaties.

Hieronder vindt u alvast tien suggesties uit onze database: een schoolfilm Top 10 in willekeurige volgorde, zo u wil. 
*
X

  Taboes

 • favoritisme: films waarin leraren worden gerepresenteerd die bepaalde leerlingen bevoordelen en daarbij soms ook een vorm van 'fraude' plegen.
 • eros: films waarin erotische relaties of amoureuze gevoelens tussen leraren en leerlingen worden gerepresenteerd – films die de oppositie tussen geest en lichaam in een educatieve context verkennen – films die de lichamelijke en emotionele dimensie van onderwijs verkennen – l'éducation sentimentale in de schoolfilm – films waarin de (homo-)seksuele geaardheid van leraren of leerlingen niet vanzelfsprekend is in een educatieve context.
 • gender: films waarin genderaspecten in een educatieve context worden geproblematiseerd – films waarin meisjes/vrouwen worden gerepresenteerd die in een patriarchale samenleving uitgesloten worden van onderwijs of voor hun recht op onderwijs moeten strijden.
 • geweld: films waarin agressieve gevoelens of gewelddadige handelingen van leraren of leerlingen op school worden gerepresenteerd of gesuggereerd.
 • sadisme: films waarin sadistische handelingen of naar sadisme neigend machtsmisbruik van leraren op school wordt gerepresenteerd.
 • drugs en alcohol: films waarin leraren of leerlingen met een drugs- of alcoholverslaving worden gerepresenteerd of waarin drugs- of alcoholgebruik in een educatieve context een rol van betekenis speelt.
 • pesten: films waarin leerlingen of leraren worden gerepresenteerd die pestgedrag vertonen of (fysieke of psychologische) pesterijen op school moeten ondergaan.

  Onderwijstype

 • makeover/Pygmalion: films waarin een mentor wordt gerepresenteerd die als een Pygmalion-figuur een 'leerling' kneedt tot een nieuwe creatie door hem/haar in te wijden in een onbekende cultuur of nieuwe geletterdheden. Het thema van de culture clash en de makeover (transformatie) van de protagonist(en) staat centraal in dit soort films. Het zijn films waarbij het onderwijsleerproces zich meestal in een informele leeromgeving afspeelt, niet zelden in de privé-sfeer en vaak tussen volwassenen.
 • wilde kinderen: films waarin een bijzonder acculturatie- of civilisatieproces wordt gerepresenteerd, waarbij een protagonist vanuit een 'natuurlijke' en 'verdierlijkte' staat door een mentor in de cultuur/samenleving wordt geïntroduceerd. Het onderwijsleerproces speelt zich in dit soort films gewoonlijk af in een informele leeromgeving.