One Eight Seven

cineast: Kevin Reynolds
jaar: 1997
productie: Icon Entertainment International/R U Dun Productions
land:VS

One Eight Seven is een typevoorbeeld van de Hollywoodiaanse grootstadschoolfilm, waarin een erg grimmig, overtrokken en donker clichébeeld wordt geschetst van de stedelijke onderwijsomgeving en jongeren. De film werd deels onafhankelijk geproduceerd, maar bezit zonder twijfel een aantal kenmerken van de doorsnee Hollywoodschoolfilm en past ook in het rijtje waarin bekende Hollywoodacteurs de rol van een leraar vertolken (i.c. Samuel L. Jackson). Onderwijs verstrekken wordt een quasi onmogelijke zaak in deze film als ongeïnteresseerde, gedesillusioneerde en gewelddadige leerlingen flink tekeer gaan en de fysieke integriteit van een goedmenende leraar schenden. De film tracht een aantal vragen aan de orde te stellen: kunnen leraren extreem agressief gedrag van leerlingen opvangen? is de geweldloze attitude van moegetergde leraren oneindig rekbaar? kunnen we begrip opbrengen voor agressieve gevoelens en gewelddadige acties van leraren die de facto in een soort oorlogssituatie verkeren op school? Tevens bevat de film een scène met een veelzeggende reactie van de leraar die zich geconfronteerd weet met een vrouwelijke leerling die uit de kleren gaat. One Eight Seven laat zich bekijken als (de suggestie van) een wraakfantasie en doet op dit vlak enigszins denken aan Japanse wraakverbeeldingen van leraren tegenover leerlingen zoals Battle Royale (2000) of Confessions (2010). Dit soort schoolfilms onthullen in zekere zin de angst van hedendaagse samenlevingen voor het teloorgaan van autoriteit (in het onderwijs). 

De melding van filmfragmenten op deze website gebeurt louter binnen een
educatieve context en ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek.

Raadplegen van de filmfragmenten kan bijgevolg enkel binnen de voornoemde context
en vereist het aanvragen van een gebruikersnaam en paswoord.


Inloggen

labels

leraarkenmerken: gekleurd | man | stad
leerlingkenmerken: vrouw | stad | man | gekleurd
onderwijstypes: secundair onderwijs
taboes: geweld | eros
vakken: Natuurwetenschappen | Fysica
regio's: Hollywood | Independent

film