Introductie tot cultural studies, representatie en beeldvorming

De module Introductie tot cultural studies, representatie en beeldvorming is een toegankelijke theoretische module, waarin inzichten uit het domein van de cultural studies worden besproken en waarin relevante concepten/modellen worden belicht, die nodig zijn voor een zinvolle studie van cultuurproducten in het algemeen en van film in het bijzonder. Onder meer het zgn. circuit of culture en concepten zoals 'cultuur', 'representatie', 'fictionaliteit','mogelijkheidszin', 'hyperrealiteit' en 'Discourse' komen aan bod. Daarnaast worden in de module ook methodologische wenken gegeven. We gaan hierbij onder meer in op de beginselen van en meest bruikbare inzichten uit de semiotiek (tekenleer).