De beeldvorming van geletterdheid

In de module De beeldvorming van geletterdheid wordt aangetoond hoe de 'mythe van geletterdheid' in film wordt gerepresenteerd en wat via film geleerd kan worden over het concept 'geletterdheid'. De module bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt het concept 'geletterdheid' belicht vanuit de theorie. Achtereenvolgens worden twee theoretische modellen besproken (het autonome vs. het contextuele model) en wordt stilgestaan bij de 'mythe van geletterdheid' en bij inzichten uit het studiedomein multiliteracies. In het tweede deel wordt een en ander geïllustreerd en geproblematiseerd aan de hand van de films My Fair Lady en Educating Rita. Dit zijn twee 'Pygmalion-films' waarin de relatie tussen een mentor en een leerling centraal staat en waarin de 'mythe van geletterdheid' tegelijk bevestigd en gedeconstrueerd wordt. We tonen aan hoe dit inzicht op basis van een structuralistische (binaire opposities) en intertekstueel geïnspireerde analyse kan worden ontdekt. In het derde deel worden inzichten uit het contextuele model van geletterdheid belicht vanuit film. Dat gebeurt aan de hand van de film Blackboards, een Iraanse film waarin westerse vanzelfsprekendheden over onderwijs en geletterdheid geproblematiseerd worden. 

 

lesmodel