Didactiek

In dit onderdeel vindt u een algemene visie op de waarde en toepassing van schoolfilms als leermiddel in de lerarenopleiding. We hebben die visie voor u uitgewerkt in acht punten. Verder kan u in dit onderdeel diverse didactische modules bekijken, die een en ander illustreren. De modules bevatten telkens de volgende onderdelen: een korte typering van de module, een powerpointpresentatie met geïntegreerde links, ondersteunende leesteksten (reader), relevante filmfragmenten gecombineerd met illustraties van online discussies door studenten en extra publicaties.  

Onze visie in acht punten:

1. Achtergrond »
2. De beeldvorming van leraren en onderwijs: kritische mediageletterdheid »
3. Counter-narratives en mogelijke werkelijkheden »
4. Van abstract naar concreet »
5. De veilige omweg van cultuurproducten en online discussiegroepen »
6. De menselijke dimensie van het lerarenberoep: identificatie en inspiratie »
7. Studentgericht onderwijs: jongeren en visuele cultuur »
8. Didactisch-methodologisch: de 'contactzone' »